ประวัติศาสตร์ไทย

 

Homeคำขวัญท่องเที่ยวประเทศไทยโลกของเรา

kapook_su@thaimail.com

พระมหากษัตริย์ไทย 
ตราประจำรัชกาลต่าง ๆ 
ประวัติศาสตร์ไทย 
เมืองในประวัติศาสตร์ 
ชื่อเดิมของวัดต่าง ๆ 
ประเทศไทยของเรา1 
ประเทศไทยของเรา2 
ตราประจำกระทรวง 

 

 

 

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยอยู่    (417 ปี)

การเก็บภาษีเริ่มเก็บในสมัย    (สมเด็จพระเอกาทศรถ)

สิ่งของที่ราษฎรในสมัยกรุงศรีอยุธยา ส่งให้แก่ทางราชการเพื่อทดแทนที่ไม่เข้าเวรประจำการคือ    (ส่วย)

ภาษีที่เก็บในสมัยพระนารายณ์มหาราช ทั้งทางบกและทางน้ำเรียกว่า    (จังกอบ)

ผู้ได้รับสมญานามว่าราชาแห่งกาพย์โคลงเห่เรือ    (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง))

ศรีปราชญ์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน    (โคลง)

พระพุทธบาทพบในสมัย    (พระเจ้าทรงธรรม)

พระสุริโยทัยสวรรคตเนื่องจาก    (พระนางไสช้างเข้าช่วยพระมหาจักรพรรดิ์ ถูกพระเจ้าแปรฟันขาดคอช้าง)

ภาษีที่เก็บจากการประกอบอาชีพในสมัยอยุธยาเรียกว่า    (อากร)

เจดีย์ศรีสุริโยทัยตั้งอยู่ที่    (วัดสวนหลวงสบสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา)

ขุนหลวงหาวัดคือ    (สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร)

ขุนหลวงขี้เรื้อนคือ    (สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ หรือพระที่นั่งสุริยามรินทร์)

พระเจ้าช้างเผือกคือ    (พระมหาจักรพรรดิ์)

นายทองด้วงเป็นชื่อเดิมของ    (สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)

ผู้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาจากเวียงจันทร์คือ    (พระเจ้าตากสิน)

พระราชบัญญัติประถมศึกษาเริ่มใช้ในสมัย    (พระมงกุฎเกล้เจ้าอยู่หัว)

ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่า    (แบงก์สยามกัมมาจล ปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงตั้งอะไรเพื่อการทดลองการปฏิบัติราชการแบบราชการ    (ดุสิตธานี)

นามปากกาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมี    (อัศวพาหุ ,รามจิตต,พันแหลม,น้อยลา,สุครีพ
             นายแก้ว – นายขวัญ, พระขรรค์เเพชร,ศรีอยุธยา และไก่เขียว)

โรงเรียนมหาดเล็ก ปัจจุบันชื่อ    (โรงเรียนวชิรวุธวิทยาลัย)

พระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 6    (พระร่วงโรจนฤทธิ์)

โรลัง ยัคมินส์ เป็นใคร เกี่ยวข้องกับประเทศไทยคือ    (เป็นชาวเบลเยี่ยมเข้ามารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายหลัง
             ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยราชา)

ทางรถไฟสายแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 คือสาย    (สายกรุงเทพฯ สมุทรปราการ)

” สภาอุณาโลมแดง ” ปัจจุบันคือ    (สภากาชาดไทย)

บริษัทเดนมาร์ค บริษัทแรกที่เข้ามาตั้งในไทยคือ    (บริษัท อีสต์เอเชียติค)

พระอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแก่รัชกาลที่ 5 คือ    (แหม่มแอนนา เลียวโนเวลส์ และหม่อมรัดเลย์)

กงศุลฝรั่งเศสที่ไทยช่วยชีวิตไว้ แต่มาภายหลังเขาเป็นตัวการทำให้ไทยเสียดินแดนคือ    (ม. ปาวี)

ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนรัชกาลที่ 5 สมัยยังทรงพระเยาว์อยู่    (สมเด็จเจัาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ช่วง บุนนาค)

ทูตอังกฤษเข้ามาทำสัญญาในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสยามนุกูลกิจสยามมิตรมหายศคือ
             
(เชอร์จอห์น บาวริ่ง)

วัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4    (วัดราชประดิษฐ์,วัดมกุฎกษัตริยาราม,วัดโสมนัสวรวิหาร,วัดปทุมวนาราม)

วัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5    (วัดเบญจมบพิตร,วัดเทพศิรินทราวาส,วัดราชบพิธ และวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ)

กัปตันเฮนรี ชาวอเมริกันนำอาวุธปืนเข้ามาขายและนำมาถวายรัชกาลที่ 2 ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็น    (หลวงภักดีราช)

ผู้ส่งจอห์น ครอเฟิด เข้ามาทำไมตรีเจรจาการค้ากับไทยคือ    (มาควิส เฮสติง)

พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยคือ    (ฉิม)

วัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 คือ    (วัดสุทัศน์เทพวราราม)

สมัยที่วรรณคดีรุ่งเรืองที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์คือ    (สมัยรัชกาลที่ 2)

กวีที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 2 คือ    (สุนทรภู่, พระยาพระคลัง, นายนรินทร์: นายนรินทร์ธิเบศร์)

วรรณคดีที่สำคัญในรัชกาลที่ 2     (อิเหนา, รามเกียรติ, ไชยเชษฐ์: มณีพิชัยคาวี, สังข์ทอง)

พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปใช้ในพิธีมงคลมีชื่อว่า    (พระคันธารราฐ)

ภายหลังสงครามอะไรที่เกิดวีรสตรี 2 ท่าน คือ ท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร    (ภายหลังสงครามเก้าทัพในสมัยรัชกาลที่ 1)

ชาวพัทลุงคนที่ชักชวนให้ชาวเมืองสู้ศึกเก้าทัพคือ    (พระมหาบุญช่วย ภายหลังได้บรรดาศักดิ์เป็นพระยาช่วยทุกข์ราษฎร์)

โรคห่าระบาด เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ต้องแก้ไขด้วยวิธี    (ทำพิธีอาพาธพินาศ โดยยิงปืนรอบพระนครตลอดรุ่ง
             อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบรมสารีริกธาตุออกแก่ มีพระสงฆ์ประพรมน้ำพระปริต)

วัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3    (วัดราชนัดดา, วัดเทพธิดา)

ผู้คิดประดิษฐ์แท่นพิมพ์ และหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยได้สำเร็จคือ    (ร.อ.เจมส์ โลว์ ชาวอังกฤษ)

รัชกาลที่ 3 ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้มีการประชุมนักปราชญ์จารึกตำราไว้ ณ     (ตามศาลารอบ ๆ วัดพระเชตุพน
             (วัดโพธิ์))

วีรสตรีไทยที่สู้รบกับเจ้าอนุวงศ์ ในสมัยรัชกาลที่  3 คือ    (คุณหญิงโม ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นท้าวสุรนารี)

ผู้สำเร็จราชการอินเดียของอังกฤษ แต่งตั้งใครเข้ามาทำไมตรีทางการค้าในสมัยรัชกาลที่ 3    (นายเฮนรี เบอร์นี)

ผู้แทนอังกฤษมาขอแก้ไขสัญญาเบอร์นี ในสมัยปลายรัชกาลที่  3 และไม่เป็นที่ตกลงกันคือ    (เชอร์เจมส์บรุ๊ค)

มิชชั่นนารีชาวอเมริกัน นำการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษมาใช้ในเมืองไทยคือ    (หมอบรัดเลย์)

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า    (พระองค์เจ้าชายทับ)

โรงพิมพ์แห่งแรกเราตั้งขึ้นที่    (วัดบวรนิเวศน์วรวิหาร)

รัชกาลที่ 3  อัญเชิญพระอัฏฐารส พระยืนองค์ใหญ่มาจากพิษณุโลก ได้ประดิษฐานไว้ที่วัด    (วัดสระเกศ)

ภูเขาทองเริ่มสร้างในสมัยใด และสำเร็จในรัชกาลใด    (เริ่มสร้างรัชกาลที่ 3 แต่เสร็จในรัชกาลที่ 4)

รัชกาลที่ทรงโปรดให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าคือ    (รัชกาลที่ 4)

กรมไปรษณีย์โทรเลขมีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาล     (รัชกาลที่ 5)

ผู้คิดธงช้างชาติไทย และเป็นผู้เปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงศ์    (รัชกาลที่ 2 เป็นผู้ทรงนำธงช้างมาใช้เป็นธงชาติ
             และรัชกาลที่ 6 เปลี่ยนมาเป็นไตรรงศ์)

พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เกิดขึ้นในสมัย    (รัชกาลที่ 6)

พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นในสมัย    (รัชกาลที่ 5)

ธนบัตรมีขึ้นครั้งแรกในสมัย    (รัชกาลที่ 4)

เมล์อากาศมีขึ้นในสมัย    (รัชกาลที่ 6)

ไทยร่วมสงครามโลกครั้งที่สองในสมัย    (รัชกาลที่ 6)

ประธานาธิบดีแจ็คสันแห่งสหรัฐอเมริกา ส่งใครมาทำไมตรีทางการค้ากับไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และภายหลังส่งใครมา
             แก้สัญญา
   (เอ็ดมันต์ โรเบิ์รต มาทำสัญญา และส่งโจเซฟ แบลเลสติเอร์ มาขอแก้สัญญา)

กษัตริย์ที่ทรงผนวชก่อนขึ้นครองราชย์ และได้ทรงตั้งนิกายทางศาสนาขึ้นคือ และชื่อนิกายคือ    (รัชกาลที่ 4
            ชื่อนิกายธรรมยุติกนิกาย ตั้งเป็นครั้งแรกที่วัดราชาธิวาส)

สัญญาที่กำหนดให้ไทยเก็บภาษีเข้าออกได้ไม่เกินร้อยละ 3  และคนในบังคับอังกฤษไม่ต้องขึ้นศาลไทย ให้ขึ้นศาลกงสุลอังกฤษ
             ชื่อ    
(สัญญาบาวริ่ง)

ธนาคารออมสิน ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัย    (รัชกาลที่ 6)

หลักฐานที่ยืนยันว่า รัชกาลที่ 4 ทรงเป็นนักดาราศาสตร์องค์แรกของไทยคือ    (คำนวณสุริยุปราคาว่าจะเกิดที่ตำบลหว้ากอ
             จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ถูกต้อง)

พระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารองค์แรกคือ    (เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ)

พระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารองค์ปัจจุบันคือ    (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร
             ทรงสถาปนาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515)

นายประตูวิหารวัดสุทัศน์เป็นฝีพระหัตถ์ของ    (รัชกาลที่ 2)

วัดที่มีโลหะปราสาททำด้วยศิลาแดง คือ    (วัดราชนัดดา)

วัดที่ทรงสร้างในสมัยรัชกาลที่ 8 คือ    (วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน)

ปัจจุบันพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ที่    (วัดบวรนิเวศน์วิหาร)

ปัจจุบันพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ที่    (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ)

กองทหารที่รัชกาลที่ 2 ตั้งขึ้นแบบทหารชีปายอังกฤษ ชื่อว่า    (กองทหารสีปาย)

รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกชื่ออะไร และปัจจุบันคือ (โรงพยาบาลวังหลัง ในปัจจุบัน คือ ศิริราชพยาบาล)

กฎหมายตรา 3 ดวง เกิดขึ้นในสมัยใด มีตราอะไร    (สมัยรัชกาลที่ 1 มีตราราชสีห์ ตราคชสีห์ และตราบัวแก้ว)

คลองที่โปรดให้ขุดในรัชกาลที่ 1 คือ    (คลองมหานาค)

ในรัชกาลที่ 4 โปรดให้ใครเป็นฑูตนำพระราชสาส์น ไปเจริญพระราชไมตรีกับอังกฤษ และผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามคือใคร
             
(เชอร์จอห์น บาวริง)

ครูสอนภาษาอังกฤษแก่รัชกาลที่ 4 คือ และเป็นชาว    (มิชชันนารี แคสเวล ชาวอเมริกัน)

พระมหาศรีโพธิ์คือ    (ต้นโพธิ์ที่รัชกาลที่ 2 ทรงนำมาจากพุทธคยา เมืองลังกา)

รัชกาลที่เปลี่ยนให้ใช้รัตนโกสินทร์ศก แทนจุลศักราช    (รัชกาลที่ 5)

รัชกาลที่เปลี่ยนให้ใช้พุทธศักราช (พ.ศ.) แทนรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.)    (รัชกาลที่ 6)

พระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานอยู่ที่    (วัดเบญจมบพิตร)

รัชกาลที่ตราพระราชบัญญัตินามสกุลคือ    (รัชกาลที่ 6)

สหกรณ์ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ 6 ที่จังหวัดใด    (พิษณุโลก)

ผู้ที่ริเริ่มการประปา และเสือป่า คือ    (รัชกาลที่ 6)

ผู้แต่งนิราศท่าดินแดงคือ    (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)

กษัตริย์ไทยองค์ใดที่ทรงผนวช ขณะครองราชย์เป็นพระองค์แรก    (พระเจ้าลิไท สมัยกรุงสุโขทัย)

ผู้สถาปนาวันที่ 6 เมษายน เป็นวันมหาจักรีคือ    (รัชกาลที่ 6)

กษัตริย์ไทยที่ทรงเลิกประเพณีบังคับให้ราษฎรปิดประตูหน้าต่างเมื่อเสด็จผ่านคือ    (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ถนนที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    (ถนนราชดำเนิน, ถนนเยาวราช)

กษัตริย์พม่า สมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาคือ    (พระเจ้านันทบุเรง)

วัดนพพาราม ซึ่งเป็นประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกในรัชกาลที่ 1 คือ  วัดใดในปัจจุบัน    (วัดมหาธาตุ)

ความงดงามที่ทำให้บานประตูพระวิหารศรีศากยมุนีเป็นศิลปอันล้ำค่าของชาติคือ    (การแกะสลักไม้)

ฝรั่งชาติที่นำวิธีทำขนมทองหยิบ ฝอยทอง เข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยเป็นครั้งแรกคือ    (โปรตุเกส)

เจ้าฟ้าชายมงกุฎ หมายถึง    (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

หนังสือที่เก่าแก่ที่สุด    (ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช)

เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ หมายถึง    (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

เจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ หมายถึง    (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

พระองค์ดำ และพระองค์ขาวในประวัติศาสตร์ หมายถึง    (พระองค์ดำ หรือ พระนเรศวรมหาราช  
             พระองค์ขาว คือ พระเอกาทศรถ)

ฝรั่งชาติที่เข้ามาติดต่อกับไทยเป็นชาติแรก    (โปรตุเกสในสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา)

ไทยส่งฑูตไปเจริญไมตรีกับฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก เมื่อ    (สมัยแผ่นดินพระนารายณ์มหาราช)

สมุหพระกลาโหม สมัยรัตนโกสินทร์ใช้ตราอะไร เป็นตราเจ้าตำแหน่ง    (ราชสีห์)

ที่ชาวบ้านสมัยก่อนเรียกกันว่า “ทุ่งพระเมรุ” คือบริเวณใดในปัจจุบัน    (สนามหลวง)

ผู้ริเริ่มพิธีลอยกระทงเป็นครั้งแรก    (นางเรวดี นพมาศ ในสมัยกรุงสุโขทัย)

“ตีกลองร้องฎีกา” เริ่มมีมาตั้งแต่สมัย    (สมัยพระเจ้ารามคำแหงมหาราช)

ผู้สร้างปราสาทเทพบิดรคือ    (รัชกาลที่ 4)

พระแท่นมนังศิลา เดิมอยู่ที่ใด และปัจจุบันอยู่ที่ใด    (พระเจ้ารามคำแหงสร้างขึ้นที่กลางดงตาลกรุงสุโขทัยปัจจุบันอยู่ที่
             วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

ตำรวจนครบาลมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ    (รัชกาลที่ 4 กรุงรัตนโกสินทร์)

รถไฟมีครั้งแรกในเมืองสมัย    (รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์)

กษัตริย์พระองค์ที่ทรงวางระเบียบให้ยืนเฝ้า และนั่งเฝ้าโดยไม่ต้องหมอบคลาน    (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ตราขึ้นในสมัย    (รัชกาลที่ 7 กรุงรัตนโกสินทร์)

พระบรมรูปทรงม้า สร้างในรัชกาล    (รัชกาลที่ 5)

พระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้างในพระบรมราชวัง ได้แก่ พระที่นั่งองค์    (ดุสิตมหาปราสาท)

กฎหมายที่ใช้เป็นหลักในการปกครองของไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 5    (ตราสามดวง)

เมืองเอกซึ่งเคยเป็นเมืองหน้าศึก และคอยควบคุมข้างเมืองปักษ์ใต้ของไทยในสมัยก่อนคือ เมือง    (นครศรีธรรมราช)

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจัดสำหรับประชาชนสมัย    (รัชกาลที่ 8)

กษัตริย์ไทยที่เสด็จไปศึกษาวิชาการทหาร ที่ประเทศอังกฤษคือ    (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

หมวกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสำหรับทำยุทธหัตถีกับมหาอุปราชา ชื่อ    (พระมาลาเบี่ยง)

พระแสงดาบดาบค่าย มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์คือ    (พระแสงดาบที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระโอษฐ์คาบ
             ขณะทรงปืนค่ายข้าศึก)

ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญครั้งแรกเมื่อ    (27 ธันวาคม 2475)

ผู้กู้เอกราชจากพม่าเมื่อคราวเสียกรุงแก่พม่าเมื่อ พ.ศ. 2112     (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

ผู้กู้เอกราชจากพม่าเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310    (พระเจ้าตากสิน)

ภาพรามเกียรติ์ที่ระเบียงผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามสร้างในสมัย    (รัชกาลที่ 3)

สมเด็จพระบรมฯ เป็นพระนามที่คนในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้ขนานนามเจ้านายพระองค์    (รัชกาลที่ 3)

สมเด็จพระบรมฯ เป็นพระนามที่คนในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้ขนานนามเจ้านายพระองค์    (สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรรหิศ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประสูติที่    (โรงพยาบาลเมานท์ออร์เบิร์น รัฐแมสชาจูเลต สหรัฐอเมริกา)

นามพระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เรียงตามลำดับครองราชย์
           
  1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสวยราชย์ พ.ศ. 2325-2452
             2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสวยราชย์ พ.ศ. 2553-2367
             3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชย์ พ.ศ. 2367-2394
             4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชย์ พ.ศ. 2394-2411
             5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชย์ พ.ศ. 2411-2453
             6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชย์ พ.ศ. 2453-2468
             7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชย์ พ.ศ. 2468-2477
             8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสวยราชย์ พ.ศ. 2477-2489
             9. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสวยราชย์ พ.ศ. 2489- ปัจจุบัน

มหาราชของไทยมีทั้งหมด 7 พระองค์ คือ
             
1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
             2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
             3. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
             4. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
             5. สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
             6. สมเด็จพระปิยมหาราช
             7. สมเด็จพระภัทรมหาราช

สยามมกุฎราชกุมารในราชวงศ์จักรีมีทั้งหมด 3 พระองค์ คือ
             
1. เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
             2. เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ 8)
             3. เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์

                                        

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Suphatkun Phakkachokh All rights reserved.