กล้วยนานาชนิด

k\agri\tree\nav\nav_6_sec01p05_bh.gifผู้จัดทำไม้ผล ไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัว

 

ศุภโชค 
สตรอเบอรี่ 
มะนาวนอกฤดู 
กล้วยนานาชนิด 
มะพร้าวตัดยอด 

 

 

 

กล้วยกุ้งเขียว8585กล้วยไข่พระตะบอง 12085กล้วยครั่ง 12085กล้วยนาก 12085กล้วยหอมแกรนด์เนน 12085กล้วยหอมเขียว 12085กล้วยหอมเขียวค่อม 12085กล้วยหอมทอง 12085กล้วยกล้าย 12085กล้วยขม 12085กล้วยไข่โบราณ 12085กล้วยงาช้าง 12085กล้วยนมสวรรค์ 12085กล้วยนมสาว 12085กล้วยน้ำกาบดำ 12085กล้วยน้ำฝาด 12085กล้วยนิ้วจรเข้ 12085กล้วยนิ้วมือนาง 12085กล้วยไข่ 12085กล้วยไข่ทองเงย 12085กล้วยทองร่วง 12085กล้วยน้ำไท 12085กล้วยน้ำนม 12085กล้วยเล็บมือนาง 12085กล้วยสา 12085กล้วยหอมจันทน์ 12085กล้วยตีบ 12085กล้วยนมหมี 12085กล้วยนางพญา 12085กล้วยน้ำว้า 12085กล้วยน้ำว้าเขียว 12085กล้วยน้ำว้าค่อม 12085กล้วยน้ำว้าดำ 12085กล้วยน้ำว้านวล 12085กล้วยน้ำว้าลูกไส้ดำ  12085กล้วยพม่าแหกคุก 12085กล้วยส้ม 12085กล้วยหักมุก 12085กล้วยหิน 12085กล้วยเทพรส 12085กล้วยตานี 12085กล้วยนวล 12085กล้วยบัวสีชมพู  12085กล้วยบัวสีส้ม 12085กล้วยผา 12085กล้วยรุ่งอรุณ 12085กล้วยเล็บช้างกุด 12085กล้วยหก 12085กล้วยมัน 12085กล้วยไร่ 12085กล้วยสามเดือน 12085กล้วยหลวง 12085กล้วยขี้แมวหาดใหญ่ 12085กล้วยป่าใบกระ 12085กล้วยป่าใบไม่กระ 12085กล้วยป่ามาเลเซีย 120กล้วยหวานทับแม้ว

 

     กล้วยที่นำเสนอทั้งหมดมี 57 ชนิด แต่จะนำเสนอไปเรื่อยๆ ก่อนนะครับ ทีเดียวหมดทำไม่ไหวครับ ตอนนี้เสนอไป 25 ชนิด ถึงกล้วยสาแล้วครับ

  กล้วยกุ้งเขียว กล้วยไข่พระตะบอง กล้วยครั่ง กล้วยนาก กล้วยหอมแกรนด์เนน
  กล้วยหอมเขียว กล้วยหอมเขียวค่อม กล้วยหอมทอง กล้วยกล้าย กล้วยขม
  กล้วยไข่โบราณ กล้วยงาช้าง กล้วยนมสวรรค์ กล้วยนมสาว กล้วยน้ำกาบดำ
  กล้วยน้ำฝาด กล้วยนิ้วจรเข้ กล้วยนิ้วมือนาง กล้วยไข่ กล้วยไข่ทองเงย
  กล้วยทองร่วง กล้วยน้ำไท กล้วยน้ำนม กล้วยเล็บมือนาง กล้วยสา
  กล้วยหอมจันทน์ กล้วยตีบ กล้วยนมหมี กล้วยนางพญา กล้วยน้ำว้า
  กล้วยน้ำว้าเขียว กล้วยน้ำว้าค่อม กล้วยน้ำว้าดำ กล้วยน้ำว้านวล กล้วยน้ำว้าลูกไส้ดำ
  กล้วยพม่าแหกคุก กล้วยส้ม กล้วยหักมุก กล้วยหิน กล้วยตานี
  กล้วยเทพรส กล้วยนวล กล้วยบัวสีชมพู กล้วยบัวสีส้ม กล้วยผา
  กล้วยรุ่งอรุณ กล้วยเล็บช้างกุด กล้วยหก กล้วยมัน กล้วยไร่
  กล้วยสามเดือน กล้วยหลวง กล้วยขี้แมวหาดใหญ ่กล้วยป่าใบกระ กล้วยป่าใบไม่กระ
  กล้วยป่ามาเลเซีย กล้วยหวานทับแม้ว      


กรมส่งเสริมการเกษตร. สรุปผลการจัดงานนิทรรศการและการประชุมสัมมนากล้วยนานาชาติ ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2544

 จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม  2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.