ลักษณะทั่วไป

ผู้จัดทำเกริ่นนำสอบก่อนเรียนลักษณะทั่วไปวงจรชีวิตหนอนอาหารหนอนนกการเพาะหนอนนกตลาดหนอนนกสอบหลังเรียน

 

 

 ลักษณะทั่วไปของหนอนนก

            หนอนนกเป็นแมลงปีกแข็ง ชื่อ  Meal - Beetle  เป็นแมลงที่อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นและเขตหนาว  ระยะเป็นตัวหนอนจะยาวนานจึงนำมาเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงได้อย่างดี  ลักษณะทั่วไปของหนอนชนิดนี้  ลำตัวยาว 16 -17 มิลลิเมตร  ลำตัวกว้าง 6 มิลลิเมตร

            หนอนชนิดนี้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง    อยู่ในอันดับเดียวกับแมลงปีกแข็งขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วหนอนที่เห็นนั้นเป็นตัวอ่อน  หนอนชนิดนี้เป็นศัตรูอย่างร้ายเกจของข้าวสาลี  เนื่องจากหนอนชนิดนี้กินข้าวสาลีเป็นอาหาร  


หนอนนกที่เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงสวยงาม

             เนื่องจากเป็นหนอนที่มีโปรตีนสูงจึงมีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงาม  เลี้ยงนก  เลี้ยงไก่  และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ   นิยมใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง ทำให้การเลี้ยงหนอนนกเป็นการเกษตรที่นำรายได้มาสู่เกษตรกรจำนวนมาก      ทำสำคัญอีกประการหนึ่งก็   คือ  หนอนนกเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายเจริญเติบโตรวดเร็วมาก  และขยายพันธุ์แต่ละครั้งได้จำนวนมากเช่นเดียวกับแมลงอื่นๆ

                                              หนอนนก  จัดอยู่ใน  Phylum  Arthopoda
                                                                            Class  Insecta
                                                                            Family  Tenebrionidae
                                                                            Genus   Tenebrio
                                                                            Species  moliter  Linnaeus

        

จัดทำโดยครูเฉลิม วัชระ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004  Mr.Chalerm Wachara   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.