อาหารหนอนนก

ผู้จัดทำเกริ่นนำสอบก่อนเรียนลักษณะทั่วไปวงจรชีวิตหนอนอาหารหนอนนกการเพาะหนอนนกตลาดหนอนนกสอบหลังเรียน

 

 

 อาหารหนอนนก

 โดยธรรมชาติของหนอนนกจะกินรำข้าวสาลี  เนื่องจากเมืองไทยมีการปลูกข้าวสาลีน้อยมาก  มีการนำข้าวสาลีจากต่างประเทศเข้ามาจึงค่อนข้างจะหายาก  จึงมีการใช้รำข้าวจ้าว  หรืออาหารไก่กระทงเล็กพิเศษ  หรืออาหารไก่กระทงรุ่นก็ได้  นอกจากนั้นยังใช้อาหารเสริมเพิ่มให้ด้วย  เช่น  ผักกาดขาว  แตงกวา  มะละกอ  หรือผักอื่น ๆ ที่หาได้  แต่ต้องปราศจากยาฆ่าแมลง

       
อาหารหนอนนกรำข้าวสาลี                       ผลไม้กล้วยหรือมะละกอ

        

จัดทำโดยครูเฉลิม วัชระ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004  Mr.Chalerm Wachara   All rights reserved.