สร้างเมื่อ ศุกร์, 25/01/2551 – 16:57

เรื่องราวตั้งแต่เริ่มสร้างเว็บไซต์ thaigoodview.com มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย