ตัวละคร
Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

พระนารายณ

พระพิฆเนศวร

นนทก

พระราม

ทศกัณฐ์

นางสีดา

หนุมาน

พาลี

สุครีพ

กุมภกรรณ

นางเบญจกาย

นรสิงห์อวตาร

ยักษ์หิรัณยกศิปุ  

-


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.