พาลี

 

Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

b2b_amaze@hotmail.com

 พาลี

ผู้ถึงการวิบัติเพราะเสียสัตย 

        พาลีเป็นลูกของนางกาลอัจนาที่เกิดกับพระอินทร์เป็นพี่ชายสุครีพ ผู้เป็ฯลูกของนางกาลอัจนาที่เกิดกับพระอาทิตย์ เดิมทั้งสองพี่น้องเป็นมนุษย์ แต่ด้วยอำนาจเสี่ยงทายลูกของพระฤาษีโคดมสามีนางกาลอัจนา ทั้งสองพี่น้องต้องกลายเป็นลิงตามคำเสี่ยงทาย พระอินทร์และพระอาทิตย์จึงมาสร้างเมืองขีดขินและพระสุครีพเป็นอุปราช

      พาลีมีฤทธิ์เดชมาก ได้อาสาพระศิวะไปปราบควายทรพีที่มีฤทธิ์เดชมากไม่มีใครสู้ได้ แต่พาลีมีความประพฤติที่เอาแต่ตนเองเป็นหลักและประพฤติผิดทางศีลธรรม เช่น แย่งดาราชายาของสุครีพน้องชายมาเป็นชายาของตน และเสียสัตย์ปฏิณาญว่าจะรักสุครีพในฐานะน้องชาย แต่ก็ขับไล่สุครีพออกจากเมืองขีดขิน สุดท้ายถูกพระรามสังหารด้วยศร 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.