พระราม

 

Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

b2b_amaze@hotmail.com

 พระราม

วีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักยิ่ง 

       พระราม เป็นสัญลักษณ์ของวีรกษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประยูรญาติและประชาชน ทรงดำรงตนอยู่ในทศพิธราชธรรม มีวาจาสัตย์ กตัญญูต่อบุพการีอย่างมั่งคง ซื่อสัตย์ต่อพระมเหสี มีความรักความยุติธรรมต่อพระอนุชา และบริวารอย่างเสมอภาค

      พระรามมีพระวรกายสีเขียว พระศิวะประธานเทพอาวุธเป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช้ปราบมาร 3 เล่ม ได้แก่

ศรพรหมาสาสตร์ มีฤกธิ์ด้านพลังยิ่งใหญ่ สามารถแล่นเร็วและแรงดั่งจักรกรดไปถึงสวรรค์ของรูปพรหม 16 ชั้นฟ้า

                     ศรอัคนิวาต มีฤทธิ์เป็นเดชด้านเป็นลูกไฟร้อนแรงดุจพระอาทิตย์

     ศรพลายวาต มีฤทธิ์ติดตามศัตรูแม้อยู่ไกลถึงถึงขอบจักรวาลและหรือหลบซ่อนอยู่ใต้บาดาล แล้วสามารถเดินทางกลับมา

           ส่วนพระอินทร์ประทานเวชยันตร์ราชรถเป็นรถทรงออกรบกับทศกัณฑ์ เทวดาผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งแสดงเทวฤทธิ์มาเกิดเป็นเหล่าพระยาวานร ขุนทหารรับใช้พระรามสู้ศึก 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.