สุครีพ

 

Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

b2b_amaze@hotmail.com

 สุครีพ

ผู้เห็นความถูกต้องยุติธรรมสำคัญกว่าพี่น้อง 

         นางกาลอัจนาเมียพระฤาษีโคดมเป็นชู้กับพระอินทร์มีลูกชายคนโตชื่อพาลี ต่อมามีชู้กับพระอาทิตย์และมีลูกชายคนน้องชื่อสุครีพ พระฤาษีทราบความจริงจึงทำการเสี่ยงทายลูกทั้งสอง ว่าใครเป็นลูกของตนจริงให้ว่ายน้ำกลับมา ใครไม่ใช่ลูกของตนให้กลายเป็นลิง อธิษฐานแล้วขว้างลูกของตนไปที่กลางแม่น้ำ ปรากฏว่าลูกชายทั้งสองไม่มีใครว่ายน้ำกลับมา พาลีลูกชายของพระอินทร์จึงกลายเป็นลิงสีเขียว และสุครีพลูกชายของพระอาทิตย์กลายเป็นลิงสีแดง พระอินทร์และพระอาทิตย์มาสร้างเมืองขีดขินให้ลูก ตั้งพาลีเป็นพระยากาศครองเมืองขีดขิน และให้สุครีพเป็นอุปราช

         พระศิวะประทานดาราเป็นมเหสีของสุครีพเป็นรางวัลที่สุครีพช่วนชลอเขาพระเมรุให้ตั้ง แต่พาลีเกิดรักชอบนางดารา จึงแย่งนางดาราไป สุครีพด้วยความรักในการเป็นพี่น้องจึงยอมยกให้ ต่อมาพาลีได้ขับไล่สุครีพออกจากเมืองขีดขิน สุครีพจึงอาสาเป็นทหารพระราม ทูลขอพระรามไปสังหารพี่ชาย เพราะเสียสัตย์ปฏิณาญที่ขับไล่ตน และยังทำผิดศีลธรรม แต่เมื่อพาลีต้องตาย สุครีพก็เสียใจเศร้าโศกที่พาลีต้องมาตายเพนาะความเสียสัตย์ 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.