พระพิฆเนศวร
Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

b2b_amaze@hotmail.com

 พระพิฆเนศวร

เทพเจ้าแห่งอุปสรรคและศิลปวิทยาการ 

          ลักษณะประจำพระองค์คือ ความสว่างและพระกำลังดุจพระอาทิตย์ มีสี่กร กรขวาถือโมทกะหรืองาช้างหรือเหล็กจาง หนังสือ เป็นสัญลักษณ์ศิลปวิทยาการ กรซ้ายถือปาศะหรือบ่วงบาศเชือก คล้องคอช้าง อังกุศะหรือขอสับช้าง เป็นสัญลักษณ์เทพเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในโลก และกรซ้ายล่างถือขนมลัฑฑุหรือขนมหวาน มีงูพันรอบกาย และประทับบนหลังหนูมีความเป็นความมืดมิด การประทับบนหลังหนูหมายถึงขจัดความมือทำให้เกิดความสว่าง

          พระพิฆเนศวร แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งความติดขัด หรืออุปสรรค ผู้สามารถขัดขวางมนุษย์ สัตว์ เทวดา และมารร้าย ต่างๆ ขณะเดียวกันก็สามารถขจัดสิ่งกีดขวางทั้งปวง ผู้ประทานความสำเร็จ ผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่และผู้ประทานศิลปวิทยาการ

         ตำนานกำเนิดพระพิฆเนศวรมีหลากหลาย แต่จุดรวมที่สำคัญเหมือนกันคือ เป็นโอรสของพระศิวะ กับนางปารวตี(พระอุมา) การนับถือพระพิฆเนศวร จึงหมายถึงการเคารพพระศิวะและพระนางปารวตีในคราวเดียวกัน 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.