นนทก

 

Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

b2b_amaze@hotmail.com

 นนทก

ผู้ถึงกาลวิบัติเพราะจิตอาฆาต 

นนทกเป็นยักษ์รับใช้พระศิวะ ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่จะเข้าเฝ้าพระศิวะอยู่ที่เขาไกลลาส ถูกเหล่าเทวดาข่มเหงเสมอ จึงไปขอพรจากพระศิวะ พระศิวะประธานพรให้มีนิ้วเพชรชี้ให้ตายตามคำขอ ด้วยจิตอาฆาตเหล่าเทวดาที่เคยข่มเหงรังแก จึงเที่ยวชี้ให้เทวดาเหล่านั้นตายมากมาย ร้อนถึงพระนารายณ์ต้องมาปราบนนทก พระนารายณ์จึงแปลงกายเป็นนางฟ้ามีรูปโฉมงดงามมาหลอกให้นนทกรักใคร่ นนทกเกดจิตปฏิพัทธ์ในตัวนางฟ้าแปลง จึงหลงกลร่ายรำตามคำเชิญของนางฟ้าแปลง นนทกลืมตัวร่ายรำในท่าใช้นิ้วชี้เข้าหาตัวเองจึงล้มลงตาย นางฟ้าจำแลงจึงสำแดงกายแท้จิงให้เห็นเป็นพระนารายณ์

นนทกก่อนตายได้ตัดพ้อต่อว่าเพราะมีสี่กร พระนารายณ์จึงชนะตนได พระนารายณ์จึงประธานพรให้นนทกเกิดชาติหน้าเป็นทศกัณฑ์ มี10เศียร20กร มีฤกธ์เดชมาก ครองเมืองลงกา ส่วนตัวพระนารายณ์จะไปกิดเป็นพระรามมนุษณ์เดินดิน มี 2กร เดินทางไปปราบทศกัณฑ์ 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.