ทศกัณฑ์

 

Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

b2b_amaze@hotmail.com

 ทศกัณฑ์

ผู้มีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่เหนือเทวดา แต่ขาดสติ รักสตรียิ่งกว่าพี่น้อง ที่สุดทำลายตัวเองและญาติวงศ์พินาศสิ้น 

ทศกัณฑ์ (ทศกัณฑ์คือนนทกมาเกิด ) มี 10 เศ๊ยร 20 กร กายสีเขียรเป็นโอรสของท้าวลัสเตียนเจ้ากรุงลงกากับนางรัชฎา ทศกัณฑ์มีมเหสีชื่อนางมณโฑ มีโอรสชื่อ อินทรชิต (มีฤทธิ์เดชรบชนะพระอินทร์) และมีโอรส 1000 องค์ กับ ชายา 1000 นาง

ทศกัณฑ์มีจิตใจมักใหญ่ใฝ่สูงแสวงหาอำนาจ มัวเมาลุ่มหลงในกามคุณเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง แย่งชิงของรักของมีค่าจากคนอื่นถ้าตนต้องการ โดนไม่คำนึงถึงจารีตประเพณีและคุณธรรมในสังคม ด้วยเหตุนี้ทศกัณฑ์จึงแย้งบุษบกของกุเปรันพี่ชายและไล่ฆ่าให้ตายแต่พระศิวะช่วยชีวิตไว้ทศกัณฆ์หลุ่มหลงในความงามยิ่งของนางสีดา จึงตัดสินใจลักพาตัวมาไว้กรุงลงกา เป็สาเหตุทำให้เกิดสงครามกับพระรามจนสูญเสียวงศาคณาญาติมากมายและในที่สุดตัวเองก็ตาย 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.